Aplikacje AR dla edukacji | VOBACOM | Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji

Unia Europejska

Projekty unijne

Aplikacje AR dla edukacji

dziecko z wirtualnym układem słonecznym

Innowacje w nauczaniu

Innowacyjny system do tworzenia treści edukacyjnych w technologii AR przez edukatora dla uczestników zajęć bez potrzeby posiadania kompetencji programistycznych. Zadaniem aplikacji jest wprowadzenie innowacyjnych metod do nauczania, zwiększenie efektywności nauki oraz indywidualizacja procesu nauczania na podstawie informacji zwrotnej opartej na obiektywnych danych i relacjach uczniów.