Projektowanie graficzne / UX | VOBACOM | Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji

Unia Europejska

Projekty unijne

Projektowanie graficzne / UX

otwarty laptop w kolorowym świetle

Dobry projekt to podstawa!

Projektowanie UX (User Experience) to proces projektowania interfejsów, które zapewnią pozytywne doświadczenia dla użytkowników. Wymaga to uwzględnienia wielu czynników i aspektów, aby stworzyć przyjazny i intuicyjny interfejs, który spełnia potrzeby odbiorców portalu czy aplikacji. 

Dobry projekt graficzny jest zaprojektowany z myślą o użytkowniku,
ale z duszą projektanta.

- Adrian Shaughnessy, brytyjski projektant graficzny.

Najważniejsze aspekty, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania UX:

napis design na kartce papieru
makiety stron internetowych narysowane na kartce
Dlaczego makieta?

Makietowanie

  • Makieta to wizualne przedstawienie kluczowych elementów poprzez zawarcie m.in. ułożenia informacji, nawigacji oraz zaplanowanie funkcji.
  • Wyeliminowanie ewentualnych błędów użyteczności już na bardzo wczesnym etapie realizacji projektu.
  • Możliwość uzyskania maksymalnej użyteczności serwisu.
  • Optymalne rozmieszczenie elementów, wzajemnego powiązania oraz ich wielkości i sposobu prezentacji.
  • Przygotowanie ustaleń dla zespołu graficznego i programistycznego.

Baza wiedzy

WCAG 2.2 jakie zmiany wprowadza?

Przeciwdziałanie wykluczeniu osób szczególnie nim zagrożonych (ze względu na ich ograniczenia funkcjonalne) to główna przyczyna dyrektyw i ustaw. Zasady WCAG polegają - w uproszczonym opisie - na zapewnieniu zrozumiałości, funkcjonalności, kompatybilności i postrzegalności informacji zamieszczanych w Internecie.

Wytyczne WCAG 2.1 dla redaktorów stron internetowych

WCAG 2.1 polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu osób szczególnie nim zagrożonych (ze względu na ich ograniczenia funkcjonalne) to główna przyczyna dyrektyw i ustaw. Zasady WCAG polegają - w uproszczonym opisie - na zapewnieniu zrozumiałości, funkcjonalności, kompatybilności i postrzegalności informacji zamieszczanych w Internecie.

Zastosowania AR w przemyśle

Rzeczywistość rozszerzona (z ang. augmented reality - AR) jest coraz częściej wykorzystywana w różnych zastosowaniach przemysłowych i produkcyjnych w celu zwiększenia wydajności operacyjnej i produktywności. Przykładem takiego zastosowania mogą być szkolenia i onboarding nowych pracowników: AR można wykorzystać do zapewnienia pracownikom interaktywnych i wciągających szkoleń, skracając czas i zasoby wymagane w przypadku tradycyjnych metod szkoleniowych. Ponadto możliwość wizualizacji trójwymiarowej pozwala na adekwatne przedstawienie skomplikowanych zagadnień, np. działania maszyn znajdujących się na hali produkcyjnej.

PILAR

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, tworzymy centrum badawczo-rozwojowe w obszarze rozszerzonej rzeczywistości pn. “Polskie Innowacyjne Laboratorium AR w Toruniu”.
zobacz wszystkie zobacz więcej podstron bloga