Polityka prywatności | VOBACOM | Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji

Unia Europejska

Projekty unijne

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma VOBACOM sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włocławskiej 169C w Toruniu. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu poprzez adres e-mail: dane.osobowe@vobacom.pl lub korespondencję tradycyjną wysłaną na adres VOBACOM sp. z o.o., ul. Włocławskiej 169C, 87-100 Toruń.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postanowień umów i zamówień na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO, czyli sprzedaż usług bądź produktów, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa zgodnie z zawartymi z Państwem umowami oraz przez okres konieczny do spełnienia przez VOBACOM sp. z o.o. obowiązków prawnych i fiskalnych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla korzystania z świadczonych przez nas usług.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • wglądu i uzyskania kopii Pani/Pana danych osobowych; 
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • żądania do usunięcia Pani/Pana danych osobowych; 
  • żądania do ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • wniesienia cofnięcia zgody wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator Państwa danych osobowych zapewnia, że dokłada wszelkich starań w celu ochrony Państwa danych osobowych przetwarzanych przez VOBACOM sp. z o.o. przed nieautoryzowanym dostępem, utratą bądź zmianą.