Deklaracja polityki bezpieczeństwa informacji | VOBACOM | Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji

Unia Europejska

Projekty unijne

Deklaracja polityki bezpieczeństwa informacji

Początki działalności firmy VOBACOM sięgają 1999 roku kiedy powstała spółka cywilna BMPG (Business Media Professional Group) skupiająca się na rozwiązaniach audio-video oraz multimedialnych. Pod nazwą VOBACOM sp. z o.o. firma działa od 2006 roku, kontynuując i rozwijając działalność w kierunku technologii internetowych, rozwiązań informatycznych oraz aplikacji biznesowych.

Strategicznym celem firmy VOBACOM sp. z o.o. jest świadczenie usług informatycznych i internetowych, dostarczanie produktów i usług według najlepszych i najnowocześniejszych norm i standardów. Zasoby informacyjne wykorzystywane w naszej działalności są kluczowym aktywem i mają zasadnicze znaczenie zarówno dla firmy jak i naszych Klientów. Dlatego też nasze działania dążą do zapewnienia ich bezpieczeństwa, rozumianego jako ochrona poufności, integralności oraz dostępności.

Realizacja powyższej strategii wymaga odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji, które przetwarzamy oraz skutecznego nadzoru nad pozostałymi aktywami firmy. W tym celu VOBACOM sp. z o.o. ustanowiła, wdrożyła i deklaruje ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 27001:2023.
Mając pełną świadomość ciążących na nas obowiązkach prawnych w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym Ochrony Danych Osobowych, deklarujemy spełnienie wszystkich mających w naszej firmie miejsce wymagań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.
Powyższe zobowiązanie będziemy realizować poprzez realizację następujących celów:

  • Pełne zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa oraz wszystkich Pracowników w działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji,
  • Podnoszenie świadomości i kwalifikacji naszych Pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji,
  • Ochronę aktywów informacyjnych,
  • Podnoszenie, zabezpieczeń fizycznych dostępu do pomieszczeń biurowych,
  • Inwestowanie w nowoczesne środki przetwarzania informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie,
  • Korzystanie z bezpiecznych łącz internetowych, 
  • Współpracę ze sprawdzonymi i wiarygodnymi dostawcami budując z nimi partnerskie relacje,
  • Ciągłe monitorowanie i doskonalenie procesów zachodzących w naszej firmie,
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w sposób systemowy wykorzystując ciągłe doskonalenie oraz dbanie o efektywność działań dzięki zastosowaniu podejścia opartego o analizę ryzyka.

Zarząd firmy świadomy tego, że rozwój i ciągłe doskonalenie jest podstawą do realizacji powyższej strategii, zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji.

Założenia Polityki stanowią zobowiązanie wobec naszych Klientów i są znane i respektowane przez wszystkich pracowników VOBACOM sp. z o.o.

W imieniu firmy deklaruję, że będziemy nieustannie dokładać starań i środków, by niniejsza Polityka była w pełni realizowana.