WCAG 2.2 jakie zmiany wprowadza? | VOBACOM | Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji

Unia Europejska

Projekty unijne
02-05-2023
WCAG

WCAG 2.2 jakie zmiany wprowadza?

wcag

Przeciwdziałanie wykluczeniu osób szczególnie nim zagrożonych (ze względu na ich ograniczenia funkcjonalne) to główna przyczyna dyrektyw i ustaw. Zasady WCAG polegają - w uproszczonym opisie - na zapewnieniu zrozumiałości, funkcjonalności, kompatybilności i postrzegalności informacji zamieszczanych w Internecie.

Dziewięć nowych kryteriów sukcesu. Publikacja nowej wersji wytycznych WCAG planowana jest w kwietniu 2023.

2.4.11 Minimalny wygląd fokusa dla poziomu AA - fokus musi wyróżniać się z tła kontrastem na poziomie 3:1,  grubość linii co najmniej 1 piksel.
2.4.12 Wygląd fokusa (rozszerzony) dla poziomu AAA  - kontrast fokusa i tła na poziomie 4.5:1, minimalna grubość linii fokusa to 2 piksele.
2.4.13 Numerowane punkty odniesienia - bez względu na stopień powiększenia tekstu na stronie, numeracja stron musi się zgadzać, jeśli są do niej odniesienia na stronie.
2.5.7 Ruch przeciągania (pozioma AA) - jeśli funkcjonalność strony www wykorzystuje przeciąganie to należy zapewnić alternatywę w postaci kliknięcia (tapnięcia)
2.5.8 Wielkość celu minimalna dla poziomu AA  dla elementów klikalnych - 44 x 44 pikseli.
3.2.6 Pomoc kontekstowa (poziom A) - opcje pomocy powinny być łatwo dostępna na stronie internetowej.
3.2.7 Widoczne kontrolki (poziom AA) - elementy strony powinny być stale widoczne i nie powinny znikać w trakcie używania strony.
3.3.7 Dostępne uwierzytelnianie (poziom A) - należy zapewnić alternatywny sposób uwierzytelniania, który nie wymaga testu poznawczego, np. captcha typu rozwiązywanie równań, wskazywanie elementów.
3.3.8 Nadmiarowość wprowadzania (poziom A) - informacje raz wprowadzone przez użytkownika, które muszą zostać wprowadzone ponownie w tym samym procesie i w tej samej sesji użytkownika powinny być automatycznie uzupełniane.

WCAG 2.1 co to jest?

Zdefiniowano trzy poziomy kryteriów sukcesu dla WCAG 2.1 (poziom A, poziom AA, poziom AAA):

  • kryteria na poziomie A – jest ich 30
  • kryteria na poziomie AA - poziom zalecany, jest ich 20, jest to aktualnie obowiązujący poziom dostosowania stron internetowych (Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych)
  • kryteria na poziomie AAA – jest ich 28

Krótko mówiąc WCAG 2.1, na poziomie AA to 50 formalnych bardzo konkretnych kryteriów oceny dostępności, jakie muszą być spełnione przez stronę internetową instytucji publicznej, aby spełniała zasady dostępności (poziom A i poziom AA):

  • Postrzegalność związana jest ściśle z percepcją tj. odbiorem zamieszczanych informacji za pomocą zmysłów.
  • Funkcjonalność związana jest z dostępnością z poziomu klawiatury, wystarczająca ilość czasu, migotaniem, nawigacją, wprowadzaniem danych.
  • Zrozumiałość to kryterium mające zapewnić klarowność informacji i uproszczony sposób dotarcia do nich, przystępny dla każdego użytkownika.
  • Kompatybilność oznacza spełnienie zasad opisanych w prawie (m.in. prawidłowy kod, zgodny ze standardem HTML).

Na straży dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych stoi Ministerstwo Cyfryzacji. Zadaniem resortu jest koordynowanie akcji informacyjnych i edukacyjnych na rzecz poszerzania wiedzy o potrzebie dostępu do informacji w sieci.

W ramach kontroli resort ma prawo składać wystąpienia do podmiotów publicznych w sprawach związanych z wymogami ustawowymi, a także nakładać kary finansowe w przypadku stwierdzenia uchybień.