Polityka jakości | VOBACOM | Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji

Unia Europejska

UE
firma
Informacje o firmie

Polityka jakości

Początki działalności naszej firmy sięgają 1999 roku kiedy powstała spółka cywilna BMPG (Business Media Professional Group) skupiająca się na rozwiązaniach audio-video oraz multimedialnych. 
Pod nazwą VOBACOM  sp. z o.o. firma działa od 2006 roku, kontynuując i rozwijając działalność w kierunku technologii internetowych, rozwiązań informatycznych oraz aplikacji biznesowych. 
W 2021 firma wyznaczyła nowy kierunek rozwoju – produkty i usługi informatyczne wykorzystujące technologię wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR), a po niedługim czasie, 
powiązany z tym rozwój usług szkoleniowych, stawiając sobie nowe wyzwanie - zrewolucjonizowania tradycyjnego procesu szkolenia, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom oferującym nową  jakość i interaktywność.

Naszą dewizą jest wsparcie klientów w rozwoju ich potencjału cyfrowego poprzez pasję i cierpliwość, a nasza wiedza i doświadczenie oraz badania i rozwój są środkiem do realizacji tego celu.

Aby sprostać nowym wyzwaniom i rosnącym wymaganiom jakościowym firma VOBACOM opracowała i wdrożyła System Zarządzania Jakością, oparty na normie ISO 9001:2015.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia, znaczącego potencjału firmy oraz wiedzy naszych pracowników i podwykonawców działania firmy VOBACOM sp. z o.o. w zakresie jakości polegają na ciągłym dążeniu do pełnego rozpoznania i maksymalnego zaspokojenia potrzeb oraz aktualnych i potencjalnych wymagań klientów, poprzez realizacje następujących celów:

 • przestrzeganie uzgodnionych zakresów i terminów realizacji oraz zapewnienie wysokiej jakość  oferowanych usług,
 • reagowanie na zmieniające się potrzeby i wymagania naszych klientów,
 • wdrażanie ulepszeń i działań  podnoszących poziom satysfakcji naszych klientów, 
 • poszerzanie oferty proponowanych usług,
 • wdrażanie najnowocześniejszych technologii informatycznych i internetowych,  
 • ciągłe umacnianie pozycji rynkowej firmy, 
 • współpracę ze sprawdzonymi i wiarygodnymi dostawcami budując z nimi partnerskie relacje,
 • ciągłe monitorowanie i doskonalenie procesów zachodzących w naszej firmie, 
 • poszukiwanie i wdrażanie metod doskonalenia organizacji pracy,
 • podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników, 
 • systematyczne wprowadzanie działań odpowiednich do zidentyfikowanych potencjalnych zagrożeń i korzyści.

Zarząd firmy świadomy tego, że rozwój i ciągłe doskonalenie jest podstawą do realizacji powyższej strategii, zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością i jego procesów.

Założenia Polityki stanowią zobowiązanie wobec naszych klientów i są znane i respektowane przez wszystkich pracowników VOBACOM sp. z o.o.

W imieniu firmy deklaruję, że będziemy nieustannie dokładać starań i środków, by niniejsza Polityka była w pełni realizowana.