Informacje o projekcie | VOBACOM | Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji

Unia Europejska

Projekty unijne
tło
Centrum Badawczo-Rozwojowe

Informacje o projekcie

budynek PILAR
Informacje o projekcie

Centrum Badawczo-Rozwojowe

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.1; Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, tworzymy centrum badawczo-rozwojowe w obszarze rozszerzonej rzeczywistości pn. “Polskie Innowacyjne Laboratorium AR w Toruniu”.

Projekt ma na celu stworzenie:

  • nowatorskiego algorytmu mapowania taksonomii dziedziny szkoleniowej do taksonomii obiektów na scenie AR,
  • nowatorskiej multimodalnej miary ewaluacji materiałów edukacyjnych używających technologii rozszerzonej rzeczywistości pod względem przyswajania wiedzy, elastyczności indywidualizacji toku nauki oraz opanowania interfejsu przez edukatorów i uczących się,
  • nowatorskiego środowiska testowego składającego się z zestawu urządzeń oraz oprogramowania do subiektywnego i obiektywnego testowania (użyteczności) materiałów oraz interfejsów rozszerzonej rzeczywistości, w warunkach zbliżonych do naturalnych.
mężczyzna w okularach VR
abstrakcyjna grafika z motywami AR

Centrum Badawczo-Rozwojowe AR to przede wszystkim:

  • badania technologii AR
  • rozwój produktów AR
  • szkolenia i certyfikacje kwalifikacji związanych z AR
  • Akademia AR

Aktualności

To już ten dzień!

Mamy wielką przyjemność ogłosić otwarcie - Polskie Innowacyjne Laboratorium Rozszerzonej Rzeczywistości (PILA

Portale Otwartych Danych

Czym są otwarte dane? Otwarte dane to informacje, które są dostępne publicznie i mogą być swobodnie wykorzystywane, udostępniane i modyfikowane przez każdego zainteresowanego.

Zastosowania AR w przemyśle

Rzeczywistość rozszerzona (z ang. augmented reality - AR) jest coraz częściej wykorzystywana w różnych zastosowaniach przemysłowych i produkcyjnych w celu zwiększenia wydajności operacyjnej i produktywności. Przykładem takiego zastosowania mogą być szkolenia i onboarding nowych pracowników: AR można wykorzystać do zapewnienia pracownikom interaktywnych i wciągających szkoleń, skracając czas i zasoby wymagane w przypadku tradycyjnych metod szkoleniowych. Ponadto możliwość wizualizacji trójwymiarowej pozwala na adekwatne przedstawienie skomplikowanych zagadnień, np. działania maszyn znajdujących się na hali produkcyjnej.

PILAR

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, tworzymy centrum badawczo-rozwojowe w obszarze rozszerzonej rzeczywistości pn. “Polskie Innowacyjne Laboratorium AR w Toruniu”.
zobacz wszystkie zobacz więcej podstron bloga