Gwarancja | VOBACOM | Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji

Unia Europejska

UE

Gwarancja

mężczyzna z kciukiem do góry i ikona jakości
Gwarancja jakości

Realizowany serwis objęty jest roczną gwarancją.

W okresie gwarancji wszystkie błędy funkcjonalne oraz usterki zgłoszone przez Zamawiającego są usuwane nieodpłatnie. Bezpłatnie realizowane są także aktualizacje systemu w obrębie wdrożonej wersji. 

Usunięcie błędu funkcjonalnego lub usterki przez Przyjmującego zamówienie w okresie gwarancji winno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 24 h roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia, o ile uwarunkowania techniczne nie wymagają dłuższego okresu czasu. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia zakończenia czynności odbiorowych ostatniego etapu realizacji przedmiotu umowy. 

Pomoc techniczna

W ramach gwarancji udostępniamy Państwu nieodpłatnie pomoc dotyczącą obsługi i poruszania się po systemie CMS. Nasz specjalista ds. Informacji dostępny jest dla Państwa 5 dni w tygodniu od godziny 8 do 16. Gwarancję można stale przedłużać w ramach pakietu wsparcia technicznego... więcej informacji

grafika z ikonami komunikacji
Wsparcie specjalistów