Cyfrowe instrukcje i szkolenia BHP | VOBACOM | Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji

Unia Europejska

Projekty unijne

Cyfrowe instrukcje i szkolenia BHP

kierownik budowy w okularach AR

AR + BHP?

Technologia rozszerzonej rzeczywistości znajduje także zastosowanie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zwiększanie świadomości, szybkości uczenia, dobrą komunikację. Zarówno instrukcje jak i treści codziennych briefingów dotyczących bezpieczeństwa pracy są dostępne z poziomu telefonu komórkowego w lokalnym języku osoby przystępującej do wykonania zadania z jednoczesnym zachowaniem różnic kulturowych i skutecznym przekazywaniu treści. Rozwiązanie w intuicyjny sposób pozwala na tworzenie treści szkoleniowych poprzez specjalistów BHP, osoby nadzorujące pracę innych bez konieczności posiadania wiedzy i doświadczenia programistycznego.