Wytyczne WCAG 2.1 dla redaktorów stron internetowych | VOBACOM | Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji

Unia Europejska

Projekty unijne
13-04-2023
WCAG

Wytyczne WCAG 2.1 dla redaktorów stron internetowych

wcag

WCAG 2.1 polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu osób szczególnie nim zagrożonych (ze względu na ich ograniczenia funkcjonalne) to główna przyczyna dyrektyw i ustaw. Zasady WCAG polegają - w uproszczonym opisie - na zapewnieniu zrozumiałości, funkcjonalności, kompatybilności i postrzegalności informacji zamieszczanych w Internecie.

Zdefiniowano trzy poziomy kryteriów sukcesu dla WCAG 2.1 (poziom A, poziom AA, poziom AAA):

 • kryteria na poziomie A – jest ich 30
 • kryteria na poziomie AA - poziom zalecany, jest ich 20, jest to aktualnie obowiązujący poziom dostosowania stron internetowych (Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych)
 • kryteria na poziomie AAA – jest ich 28

Krótko mówiąc, WCAG 2.1 na poziomie AA to 50 formalnych, bardzo konkretnych kryteriów oceny dostępności, jakie muszą być spełnione przez stronę internetową instytucji publicznej, aby serwis był zgodny z wymogami (poziom A i poziom AA):
 

 1. Postrzegalność związana jest ściśle z percepcją tj. odbiorem zamieszczanych informacji za pomocą zmysłów.
 2. Funkcjonalność związana jest z dostępnością z poziomu klawiatury, wystarczająca ilość czasu, migotaniem, nawigacją, wprowadzaniem danych.
 3. Zrozumiałość to kryterium mające zapewnić klarowność informacji i uproszczony sposób dotarcia do nich, przystępny dla każdego użytkownika.
 4. Kompatybilność oznacza spełnienie zasad opisanych w prawie (m.in. prawidłowy kod, zgodny ze standardem HTML).
   

Na straży dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych stoi Ministerstwo Cyfryzacji. Zadaniem resortu jest koordynowanie akcji informacyjnych i edukacyjnych na rzecz poszerzania wiedzy o potrzebie dostępu do informacji w sieci.
W ramach kontroli resort ma prawo składać wystąpienia do podmiotów publicznych w sprawach związanych z wymogami ustawowymi, a także nakładać kary finansowe w przypadku stwierdzenia uchybień.

Wytyczne i Zalecenia

 • Każdy element na stronie musi być czytelny dla urządzeń wspomagających przeglądanie strony.
 • Wszystkie graficzne elementy na stronie jak zdjęcia, schematy, grafy itp. powinny mieć zwięzły tekst opisujący zdjęcie, co widać na zdjęciu. Przykład: Na troje młodych ludzi spacerujących po parku.
 • Każdy odnośnik powinien mieć alternatywny opis, które wskazuje w jakie miejsce kieruje na stronie.
 • Wszystkie dokumenty udostępniane online powinny być dostępne. Najprościej można sprawdzić czy tekst w dokumencie można zaznaczyć myszką, co za tym idzie skany z podpisami i pieczątkami w formie graficznej są niedopuszczalne.
 • Należy unikać animowanych elementów na stronie, które mogą rozpraszać, a zwłaszcza nie mają możliwości zatrzymania.
 • Wszystkie pliki dźwiękowe powinny być umieszczone razem z transkrypcją.
 • Odtwarzacze umieszczone z nagraniami powinny poza transkrypcją być umieszczone tak, aby można było sterować nimi za pomocą klawiatury.
 • Wszystkie nagrania video poza nagraniami od zewnętrznych dostawców (gazety, telewizja, nagrania prywatne) powinny posiadać napisy tak, aby umożliwić zapoznanie się z nagraniem dla osób niesłyszących.
 • Pliki dokumentów tekstowych (np. Word) powinny być stworzone z myślą o odpowiedniej strukturze pliku, tak aby ułatwić korzystanie z tych dokumentów osobom mającym problem z poruszaniem się po rozbudowanych dokumentach.
 • Nawigacja na stronie (menu) powinna być spójna i niezmienna w obrębie całego serwisu.
 • Serwis powinno się przygotować tak, aby można było powiększyć go co najmniej do 200% wielkości, a elementy nadal byłyby czytelne.
 • Akapity i Nagłówki powinny używać predefiniowanych stylów od H1 do H6, gdzie H1 to tytuł głównego tekstu na stronie.
 • Tabele powinny posiadać opisy i nagłówki.
 • Wszystkie aplety, widgety powinny być dostępne dla osób korzystających wyłącznie z klawiatury lub innych podobnych urządzeń nawigujących/sterujących (specjalistyczne urządzenia osób niewidzących itp.)
 • Wszystkie ankiety i formularze powinny mieć opisane pola formularza