PILAR | VOBACOM | Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji

Unia Europejska

Projekty unijne
16-05-2023
Aktualności

PILAR

firma

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, tworzymy centrum badawczo-rozwojowe w obszarze rozszerzonej rzeczywistości pn. “Polskie Innowacyjne Laboratorium AR w Toruniu”.

Projekt ma na celu stworzenie:

  • nowatorskiego algorytmu mapowania taksonomii dziedziny szkoleniowej do taksonomii obiektów na scenie AR,
  • nowatorskiej multimodalnej miary ewaluacji materiałów edukacyjnych używających technologii rozszerzonej rzeczywistości pod względem przyswajania wiedzy, elastyczności indywidualizacji toku nauki oraz opanowania interfejsu przez edukatorów i uczących się,
  • nowatorskiego środowiska testowego składającego się z zestawu urządzeń oraz oprogramowania do subiektywnego i obiektywnego testowania (użyteczności) materiałów oraz interfejsów rozszerzonej rzeczywistości, w warunkach zbliżonych do naturalnych.
Budynek PILAR

Centrum Badawczo-Rozwojowe AR to przede wszystkim:

  • Akademia AR,
  • szkolenia i certyfikacje kwalifikacji związanych z AR,
  • badania technologii AR,
  • rozwój produktów AR.