Zastosowania AR w przemyśle | VOBACOM | Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji

Unia Europejska

Projekty unijne
12-04-2023
Augmented Reality

Zastosowania AR w przemyśle

AR

Rzeczywistość rozszerzona (z ang. augmented reality - AR) jest coraz częściej wykorzystywana w różnych zastosowaniach przemysłowych i produkcyjnych w celu zwiększenia wydajności operacyjnej i produktywności.
Przykładem takiego zastosowania mogą być szkolenia i onboarding nowych pracowników: AR można wykorzystać do zapewnienia pracownikom interaktywnych i wciągających szkoleń, skracając czas i zasoby wymagane w przypadku tradycyjnych metod szkoleniowych. Ponadto możliwość wizualizacji trójwymiarowej pozwala na adekwatne przedstawienie skomplikowanych zagadnień, np. działania maszyn znajdujących się na hali produkcyjnej.


Kolejnym obszarem, w którym można wykorzystać rozszerzoną rzeczywistość, jest konserwacja i naprawa sprzętu produkcyjnego. AR może służyć do dostarczania technikom informacji i wskazówek w czasie rzeczywistym w celu rozwiązywania problemów i naprawy sprzętu. Ponadto dzięki możliwości pracy zdalnej technik-ekspert może znajdować się w dowolnym miejscu na świecie, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów konserwacji i przyspieszenie procesu naprawy.


Kontrola jakości to następne możliwość skorzystania z technologii AR. Rozszerzoną rzeczywistość można wykorzystać do nakładania wirtualnych instrukcji i informacji na obiekty fizyczne, co pozwala na wydajniejsze i dokładniejsze procesy kontroli jakości.


Projektowanie i prototypowanie w AR może służyć do wizualizacji i testowania projektów produktów w rzeczywistych środowiskach, zmniejszając zapotrzebowanie na fizyczne prototypy i umożliwiając szybsze iteracje.
Ostatnim przykładem jest zarządzanie stanami magazynowymi. AR może służyć do wyświetlania informacji o produktach i komponentach w czasie rzeczywistym, co pozwala na bardziej wydajne i dokładne śledzenie zapasów, a także unikanie przestojów w produkcji z powodu błędnych informacji o stanach magazynowych.


To tylko kilka przykładów wykorzystania AR do usprawnienia procesów przemysłowych i produkcyjnych. Bada się i rozwija wiele innych zastosowań, zarówno szytych “na miarę” dla konkretnych zakładów, jak i rozwiązań uniwersalnych.

 

Telefon w ręce z aplikacją AR