Projekt IOT - RPO KPAI 1.2.1 | VOBACOM | Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji

Unia Europejska

Projekty unijne

Projekt IOT - RPO KPAI 1.2.1

Logo Funduszy Europejskich

Firma VOBACOM Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Mobilna aplikacja integrująca dane w rozszerzonej rzeczywistości do wsparcia procesów produkcyjnych dla IoT oraz Przemysłu 4.0.”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Przedmiotem projektu jest stworzenie w technologii AR (rozszerzona rzeczywistość) aplikacji mobilnej na smartfony, która będzie wspierać procesy w zakładach przemysłowych w różnorodnych branżach. Proponowane rozwiązanie będzie charakteryzowało się wieloplatformowością, brakiem konieczności korzystania z urządzeń towarzyszących smartfonowi, ograniczeniem roli znaczników umieszczanych na maszynach fabrycznych służących do rozpoznawania oraz integracją z różnymi systemami.

Całkowity koszt projektu to 341 800,00 zł, a planowane dofinansowanie  247 290,00 zł.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/IOT/FBiW

W związku z realizacją projektu pn.: „Mobilna aplikacja integrująca dane w rozszerzonej rzeczywistości do wsparcia procesów produkcyjnych dla IoT oraz Przemysłu 4.0.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego pn.: „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, VOBACOM Sp. z o.o. zamierza złożyć zamówienie na zakup sprzętu komputerowego, smartfonów, tabletu oraz serwera obliczeniowego.

Szczegóły znajdują się w załączonych plikach:

Zapraszamy do złożenia oferty!