Bezpłatna konsultacja | VOBACOM | Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji

Unia Europejska

Projekty unijne

Bezpłatna konsultacja

mężczyzna przy laptopie

Zanim zaczniemy

W celu dobrego rozpoznania potrzeb naszych klientów każdy projekt rozpoczynamy od bezpłatnej konsultacji w wymiarze kilku godzin. Konsultacja służy także wstępnemu oszacowaniu wielkości projektu w wymiarze finansowym i czasowym. Po akceptacji oferty wstępnej zalecamy przeprowadzenie audytu, którego wynikiem jest pisemny raport zawierający opis procesów objętych analizowanym projektem i stanowiący podstawę do złożenia oferty wiążącej.  Audyt jest procesem płatnym a jego koszt jest uzależniony od rozmiaru projektu.