Projekt OMNI-DEV - RPO UM WKP 1.6.2 | VOBACOM | Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji

Unia Europejska

Projekty unijne

Projekt OMNI-DEV - RPO UM WKP 1.6.2

Logo Funduszy Europejskich

Firma VOBACOM Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Wprowadzenie na rynek nowego produktu informatycznego umożliwiającego efektywną współpracę i poprawiającego mobilność pomiędzy kooperantami na każdym etapie budowy i utrzymania technicznego nieruchomości”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi dostępu do platformy webowej integrującej deweloperów, dostawców i użytkowników (nabywców mieszkań). Planowana do wdrożenia aplikacja będzie wspierać proces sprzedaży mieszkań przez deweloperów budowlanych. Aplikacja będzie umożliwiała efektywną komunikację pomiędzy deweloperem a klientem przez cały okres budowy aż po utrzymanie budynku po oddaniu do użytku. Opracowana innowacja produktowa pozwoli klientom firmy Vobacom Sp. z o.o. uzyskać docelowo większą efektywność działania na rynku deweloperskim. Sama firma Vobacom Sp. z o.o. zwiększy swoją konkurencyjność na informatycznym rynku krajowym oraz zagranicznym.

Całkowity koszt projektu to 717 550,00 zł, a planowany wkład Funduszy Europejskich wynosi 499 460,00 zł.