Projekt innowacyjny MR - POIR NCBiR 1.1.1 | VOBACOM | Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji

Unia Europejska

UE

Projekt innowacyjny MR - POIR NCBiR 1.1.1

Firma VOBACOM Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Opracowanie nowatorskiego ekosystemu szkoleniowego wykorzystującego technologię mieszanej rzeczywistości (MR)”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest utworzenie platformy umożliwiającej tworzenie i prowadzenie szkoleń w formie interaktywnych scen AR/MR. Projekt polega na realizacji prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania narzędzia informatycznego do tworzenia oraz generowania sesji szkoleniowych w oparciu o materiały szkoleniowe zaimportowane w formie konwencjonalnych treści cyfrowych takich jak prezentacje, teksty pisane, materiały audio, wideo oraz graficzne.

Wartość całkowita projektu: 8 836 934,00PLN
Dofinansowanie: 6 485 881,17 PLN


Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi audytu zewnętrznego realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn.: „Opracowanie nowatorskiego ekosystemu szkoleniowego wykorzystującego technologię mieszanej rzeczywistości (MR)”.

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Jacek Zduńczyk

e-mail: jacek.zdunczyk@vobacom.pl
kom. 506 899 099

Do pobrania
Audyt wydatków w projekcie - zasady prowadzenia i dokumentowania 712.82 KB Pobierz
Formularz oferty [pdf] 449.67 KB Pobierz
Formularz oferty [docx] 72.64 KB Pobierz
Zapytanie o cenę - audyt [pdf] 458.45 KB Pobierz

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi obsługi technicznej, cateringowej oraz druku materiałów promocyjnych w związku z organizacją Konferencji VobaTech w ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn.: „Opracowanie nowatorskiego ekosystemu szkoleniowego wykorzystującego technologię mieszanej rzeczywistości (MR)”.

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach. W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Agnieszka Apalczyk

e-mail: agnieszka.apalczyk@vobacom.pl 
kom. 690 850 445

Do pobrania
Zapytanie o ofertę - catering [pdf] 159.51 KB Pobierz
Zapytanie o ofertę - materiały promocyjne [pdf] 143.12 KB Pobierz
Zapytanie o ofertę - obsługa techniczna [pdf] 176.33 KB Pobierz
Formularz ofert - materiały promocyjne [pdf] 120.65 KB Pobierz
Formularz oferty - catering [pdf] 120.62 KB Pobierz
Formularz oferty - obsługa techniczna [pdf] 118.78 KB Pobierz