Kalibracja obiektów cyfrowych w przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej na urządzeniach mobilnych | VOBACOM | Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji

Unia Europejska

UE

Kalibracja obiektów cyfrowych w przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej na urządzeniach mobilnych

Firma VOBACOM Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Kalibracja obiektów cyfrowych w przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej na urządzeniach mobilnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych, których celem jest opracowanie innowacyjnej technologii precyzyjnej kalibracji obiektów cyfrowych w rzeczywistości rozszerzonej na urządzeniach mobilnych. Technologia będzie miała szerokie zastosowania rozrywkowe i użytkowe, np.: symulacja gier sportowych, projektowanie wnętrz, edukacja.

Całkowity koszt projektu to 466 tys. zł, a planowane dofinansowanie 307 tys. zł.

Zapytanie ofertowe nr 1/AR/FBiW

W związku z realizacją projektu pn.: „Kalibracja obiektów cyfrowych w przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej na urządzeniach mobilnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, VOBACOM Sp. z o.o. poszukuje wykonawcę usług na stanowisku Full Stack Developer w ramach ww. projektu.

Przedmiotem projektu są prace B+R prowadzące do wypracowania metody precyzyjnego kalibrowania obiektów cyfrowych w rzeczywistości rozszerzonej (AR - augmented reality) na urządzeniach mobilnych. Projekt obejmuje zadania:

  1. Badanie bibliotek AR – pogłębione badanie możliwości bibliotek Apple i Google oraz identyfikacja ich ograniczeń w zakresie szybkości, płynności, spójności, dokładności obrazowania;
  2. Przełamywanie ograniczeń – badanie możliwości przełamania ograniczeń z wykorzystaniem zewnętrznych sensorów (typu structure sensors), równoległych kamer, wstępnej kalibracji i osadzania cyfrowych punktów w przestrzeni;
  3. Implementacja rozwiązań – integracja programistyczna wypracowanych algorytmów oraz implementacja rozwiązań wraz z testami użytkowników końcowych.

Szczegóły znajdują się w załączonych plikach.

Do pobrania
Zapytanie ofertowe na stanowisko Full Stack Developer - szczegóły w załączeniu 402.77 KB Pobierz
Formularz oferty 37.82 KB Pobierz
Informacja o wyniku postępowania 416.06 KB Pobierz

Zapytanie ofertowe nr 2/AR/FBiW

W związku z realizacją projektu pn.: „Kalibracja obiektów cyfrowych w przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej na urządzeniach mobilnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, VOBACOM Sp. z o.o. zamierza złożyć zamówienie na zakup sprzętu komputerowego i smartfonów.

Szczegóły znajdują się w załączonych plikach:

Do pobrania
Zapytanie 2 AR sprzęt (pdf) 1.71 MB Pobierz
Zapytanie 2 AR - formularz oferty (pdf) 721.06 KB Pobierz
Zapytanie 2 AR sprzęt (doc) 43.91 KB Pobierz
Zapytanie 2 AR - formularz oferty (doc) 38.15 KB Pobierz
Unieważnienie postępowania ofertowego 2/AR/FBiW 386.01 KB Pobierz
Zapytanie 2 AR sprzęt - nowe (doc) 39.74 KB Pobierz
Zapytanie 2 AR sprzęt - nowe (pdf) 1.96 MB Pobierz
Zapytanie 2 AR sprzęt - nowe - formularz oferty (doc) 38.35 KB Pobierz
Zapytanie 2 AR sprzęt - nowe - formularz oferty (pdf) 710.67 KB Pobierz
Przedłużenie zapytanie sprzęt 2 AR_8.10.2019 292.23 KB Pobierz
Zapytanie 2 AR sprzęt nowe 30.09.2019 przedłużenie (doc) 39.92 KB Pobierz
Zapytanie 2 AR sprzęt nowe 30.09.2019 przedłużenie (pdf) 1.98 MB Pobierz
Zapytanie 2 AR_sprzęt_nowe30.09.2019-przedłużenie-formularz oferty (doc) 38.35 KB Pobierz
Zapytanie 2 AR_sprzęt_nowe30.09.2019-przedłużenie-formularz oferty (pdf) 715.32 KB Pobierz
Informacja o wyniku postepowania 2 AR 715.32 KB Pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/AR/FBiW

W związku z realizacją projektu pn.: „Kalibracja obiektów cyfrowych w przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej na urządzeniach mobilnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, VOBACOM Sp. z o.o. poszukuje wykonawcę usług na stanowisku Inżynier aplikacji AR w ramach ww. projektu.

Szczegóły znajdują się w załączonych plikach.

Do pobrania
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/AR/FBiW - wersja .pdf 2.33 MB Pobierz
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/AR/FBiW - wersja .pdf 1.13 MB Pobierz
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/AR/FBiW - wersja .doc 40.12 KB Pobierz
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/AR/FBiW - wersja .doc 37.74 KB Pobierz
Unieważnienie postępowania ofertowego 3/AR/FBiW 384.57 KB Pobierz
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3ARFBiW_nowe_1610.2019.pdf 2.4 MB Pobierz
Załączniki do zapytania ofertowego nr 3ARFBiW_nowe_16.10.2019.pdf 1.18 MB Pobierz
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3ARFBiW_nowe_1610.2019.docx 38.76 KB Pobierz
Załączniki do zapytania ofertowego nr 3ARFBiW_nowe_16.10.2019.docx 38.16 KB Pobierz
Informacja o wyniku postepowania 3_AR.pdf 422.9 KB Pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/AR/FBiW

W związku z realizacją projektu pn.: „Kalibracja obiektów cyfrowych w przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej na urządzeniach mobilnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, VOBACOM Sp. z o.o. poszukuje oferentów na wykonanie ekspertyz w zakresie metodologii badawczej i oceny przyjętej technologii.

Szczegóły znajdują się w załączonych plikach.

Do pobrania
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/AR/FBiW - wersja .pdf 2.51 MB Pobierz
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/AR/FBiW - wersja .pdf 797.9 KB Pobierz
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/AR/FBiW - wersja .doc 42.58 KB Pobierz
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/AR/FBiW - wersja .doc 39.41 KB Pobierz
Informacja o wyniku postępowania - 4/AR/FBiW 423.12 KB Pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/AR/FBiW

W związku z realizacją projektu pn.: „Kalibracja obiektów cyfrowych w przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej na urządzeniach mobilnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu grantowego pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, VOBACOM Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy usług na stanowisku Full Stack Developer w ramach ww. projektu.

Szczegóły znajdują się w załączonych plikach.

Do pobrania
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/AR/FBiW - wersja .pdf 3.24 MB Pobierz
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/AR/FBiW - wersja .pdf 4.67 MB Pobierz
informacja o przedluzeniu zapytania 5/AR/FBiW 283.1 KB Pobierz
zapytanie ofertowe 5/AR/FBiW przedluzone 3.3 MB Pobierz
zalaczniki do zapytania 5/AR/FBiW 4.77 MB Pobierz
zalaczniki 1-3 do zapytania 5/AR/FBiW 38.4 KB Pobierz
Informacja o wyniku postępowania - 5/AR/FBiW 412.11 KB Pobierz