Portale Otwartych Danych | VOBACOM | Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji

Unia Europejska

UE
24-04-2023
Drupal

Portale Otwartych Danych

drupal

Otwarte dane to informacje, które są dostępne publicznie i mogą być swobodnie wykorzystywane, udostępniane i modyfikowane przez każdego zainteresowanego.

  • Dane te są wolne od ograniczeń prawnych, technologicznych lub innych, które uniemożliwiałyby ich wykorzystanie, ponowne wykorzystanie, przetwarzanie lub rozpowszechnianie.
  • Są udostępniane w formacie, który pozwala na ich automatyczne przetwarzanie i analizę, a także na tworzenie narzędzi i aplikacji opartych na nich.
  • Otwarte dane stają się coraz popularniejsze ze względu na ich wartość dla różnych sektorów gospodarki i społeczeństwa jako całości. Firmy korzystają z otwartych danych, aby ulepszać swoje produkty i usługi, a naukowcy wykorzystują je do prowadzenia badań i tworzenia nowych odkryć.
  • Z kolei władze publiczne wykorzystują otwarte dane, aby podejmować bardziej skuteczne decyzje i lepiej zrozumieć potrzeby swoich mieszkańców.

Wdrażamy portale otwartych danych miejskich

Jeśli szukasz profesjonalnych usług związanych z tworzeniem portali z otwartymi danymi, to VOBACOM jest idealnym partnerem do współpracy. Oferujemy wysokiej jakości usługi związane z projektowaniem, rozwijaniem i utrzymaniem stron internetowych oraz aplikacji opartych na otwartych danych.

Portal otwartych danych miejskich to źródło rzetelnych i aktualnych informacji. 
Rozwiązanie pozwala na lepsze zrozumienie funkcjonowania miasta, jego potrzeb i możliwości. Dzięki temu decydenci, inwestorzy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy czy zwykli mieszkańcy mają dostęp do wiedzy potrzebnej do podejmowania świadomych decyzji i działań.

Warto również wspomnieć, że portal otwartych danych miejskich to także narzędzie wspierające partycypację obywatelską i demokrację. Umożliwia on udział mieszkańców w procesie planowania i zarządzania miastem poprzez analizę i dyskusję nad danymi oraz wykorzystywanie ich do tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Wykwalifikowani pracownicy posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w dziedzinie programowania, projektowania interfejsów użytkownika oraz integracji różnych systemów i narzędzi.

Z VOBACOM portal otwartych danych będzie nie tylko funkcjonalny, ale także atrakcyjny wizualnie i łatwy w obsłudze dla użytkowników.