Zainwestuj w siebie – nie bój się zmian | VOBACOM | Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji

Unia Europejska

Projekty unijne

Zainwestuj w siebie – nie bój się zmian

Logo Funduszy Europejskich

Nr projektu: RPKP.08.02.02-04-0201/19

realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020

Okres realizacji projektu od 01-10-2019 do 30-06-2023

Wydatki kwalifikowalne 473 147,50zł Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 449 490,12zł

Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt skierowany jest do 70 osób pracujących:

 • powyżej 30 roku życia;
 • zamieszkujących na terenie Torunia, Inowrocławia, Włocławka lub Grudziądza
 • zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, cywilno- prawnych
 • których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej

Oferujemy:

 • doradztwo zawodowe z opracowaniem i wdrożeniem Indywidualnych Planów Działań
 • szkolenia zawodowe zwiększające kompetencje oraz kwalifikacje, objęte stypendium szkoleniowym
 • pośrednictwo pracy

Dodatkowe wsparcie w projekcie:

 • refundacja kosztów dojazdu
 • stypendium szkoleniowe
 • ubezpieczenie NNW w trakcie odbywania szkoleń
 • materiały piśmiennicze i biurowe