Karol Polasik | VOBACOM | Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji

Unia Europejska

UE

Karol Polasik

Karol Polasik
Karol Polasik

Prezes Zarządu w firmie informatycznej VOBACOM sp. z o.o, w której pełni także rolę Dyrektora ds. Rozwoju - jest odpowiedzialny przede wszystkim za sferę innowacji (B+R) i strategię spółki, a także Wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej.

Od początku swojej drogi zawodowej związany jest z informatyką i nowoczesnymi technologiami (ICT). Pierwsze doświadczenia zbierał pracując w firmach o profilu: producent multimediów, agencja interaktywna, dostawca rozwiązań e-biznes. W obecnej firmie VOBACOM sp. z o.o. koncentruje uwagę na kształcie strategii krótko i długoterminowej, a także wdrażaniu kluczowych zmian i innowacji. W tym zakresie, tj. innowacji oraz sfery badań i rozwoju, jest zaangażowany również uczestnicząc w pracach Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej. W realizowanych przedsięwzięciach od dawna jest zwolennikiem podejścia interdyscyplinarnego, z pogłębionym badaniem potrzeb i pracą w oparciu o konkretne cele. Jest także fanem oraz propagatorem podejścia Design Thinking w projektowaniu usług i rozwiązań. Od października 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w firmie VOBACOM sp. z o.o.